čeština | angličtina | němčina | ruština
HA | -a | ah | aha

-h- angličtina

Význam -h- význam

Co v angličtině znamená -h-?

-h-

(rare) Emphasises obscenities. (dated, fandom slang, jocular) Indicates a fannish context or an association with science fiction fandom.