KY | kW | wk | kV

-k- angličtina

Význam -k- význam

Co v angličtině znamená -k-?

-k-

(chiefly, in verb forms) Added after a word’s terminal ‘c’ when it is suffixed by a morpheme beginning in ‘e’, ‘i’, ‘y’, ‘æ’, or ‘œ’ (usually -ed or -ing), so as to preserve its “hard” [k] sound (as opposed to [s]).
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »