nyt | nýt | nut | TNT

-n't angličtina

Význam -n't význam

Co v angličtině znamená -n't?

-n't

Negates the meaning of the clause in which it occurs.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »