čeština | angličtina | němčina | ruština
en | an | cn | ac

-n němčina

Překlad -n překlad

Jak z němčiny přeložit -n?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -n?