čeština | angličtina | němčina | ruština
Be | e | ce | de

-e němčina

Význam -e význam

Co v němčině znamená -e?

-e

an Wörtern auf -t, umgangssprachlich, norddeutsch, besonders berlinerisch: du

Překlad -e překlad

Jak z němčiny přeložit -e?

Synonyma -e synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -e?