e | že | we | ve

-e švédština

Význam -e význam

Co v švédštině znamená -e?

-e

bildar bestämd form av adjektiv som slutar på obetonat -ad  steriliserad → steriliserade  smugglad → smugglade bildar bestämd form av adjektiv i superlativ som slutar på obetonat -ast  snabbast → snabbaste  senast → senaste bildar bestämd form maskulinum singular av övriga adjektiv  lång → långe  ful → fule läggs till ett verb för att bilda produkten eller följden av handlingen  bygga → bygge  byta ut → utbyte  hölja → hölje