čeština | angličtina | němčina | ruština
-a | ae | be | -d

-e angličtina

Význam -e význam

Co v angličtině znamená -e?

-e

Used for archaizing.