čeština | angličtina | němčina | ruština
einen | ahnen | Ann | Ben

-nen němčina

Překlad -nen překlad

Jak z němčiny přeložit -nen?

-nen němčina » čeština

pradlena královna héros hrdina alkoholička Rus

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -nen?

-nen němčina » němčina

-en -n Verkäufer -s Schwedin ''f'' = Idiot ''m'' -en