taut | raut | gnat | žnout

-naut angličtina

Význam -naut význam

Co v angličtině znamená -naut?

-naut

forms nouns meaning a voyager, farer or tripper
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...