IoC | čoi | coin | coil

-oic angličtina

Význam -oic význam

Co v angličtině znamená -oic?

-oic

(organic chemistry) used to form the names of carboxylic groups and acids
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...