-phyte angličtina

Význam -phyte význam

Co v angličtině znamená -phyte?

-phyte

A taxonomic group of plants or algae, e.g. arthrophyte, cyanophyte. A plant that grows in a specified habitat, e.g. acrophyte. A plant that grows in a specified form or habit, e.g. anthophyte, macrophyte. pathological growth
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...