Ty | tty | sty | pty

-ty angličtina

Význam -ty význam

Co v angličtině znamená -ty?

-ty

multiples of ten

-ty

Used to form abstract nouns from adjectives
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ty?

-ty angličtina » angličtina

ty