Tyne | NYSE | syn | wye

-yne angličtina

Význam -yne význam

Co v angličtině znamená -yne?

-yne

(organic chemistry) An unsaturated hydrocarbon having at least one triple bond; an alkyne. hydrocarbon with triple bonds
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »