's | s | e | ws

Es angličtina

einsteinium

Význam Es význam

Co v angličtině znamená Es?

Es

einsteinium (= einsteinium) a radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Es překlad

Jak z angličtiny přeložit Es?

Es angličtina » čeština

einsteinium

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Es?

es angličtina » angličtina

ess

Es angličtina » angličtina

einsteinium atomic number 99 E
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Es příklady

Jak se v angličtině používá Es?

Citáty z filmových titulků

NEAL: Our casa es tu casa.
Náš dům je tvůj dům.
Pero ella es muy afortunada.
Pero ella es muy afortunada.
Es muy triste.
Je to náš osud.
Este es elmejor tiro que yo he visto.
Házel nožem nejlíp, co jsem viděl.
I don't want to hurt you, but ich kann es nicht helfen.
Nechci ti ublížit, ale nemůžu si pomoct.
Part of the funerary equipment of the Princess Anck-es-en-Amon, daughter of Amenophis the Magnificent.
Součást pohřební výbavy princezny Ankh-es-en-Amon. - Dcery Amenophise Nádherného.
The name of Anck-es-en-Amon.
Jméno Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Ankh-es-en-Amon. Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Musím!
Sir Joseph was just wondering how you knew where the tomb of the Princess Anck-es-en-Amon was hidden.
Sir Joseph se právě divil, jak jste věděl, kde je hrob princezny Ankh-es-en-Amon ukrytý.
Do not look, Anck-es-en-Amon.
Nedívej se, Ankh-es-en-Amon.
I am Anck-es-en-Amon, but I.
Jsem sice Ankh-es-en-Amon, ale jsem.
The gods will receive into the underworld the spirit of Anck-es-en-Amon.
Bohové přijmou do podsvětí ducha Ankh-es-en-Amon.

ES čeština

Překlad Es anglicky

Jak se anglicky řekne Es?

ES čeština » angličtina

European Commission EC
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Es anglicky v příkladech

Jak přeložit Es do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Pero ella es muy afortunada.
Pero ella es muy afortunada.
Součást pohřební výbavy princezny Ankh-es-en-Amon. - Dcery Amenophise Nádherného.
Part of the funerary equipment of the Princess Anck-es-en-Amon, daughter of Amenophis the Magnificent.
Jméno Ankh-es-en-Amon.
The name of Anck-es-en-Amon.
Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Ankh-es-en-Amon. Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Ankh-es-en-Amon. Ankh-es-en-Amon.
Anck-es-en-Amon.
Sir Joseph se právě divil, jak jste věděl, kde je hrob princezny Ankh-es-en-Amon ukrytý.
Sir Joseph was just wondering how you knew where the tomb of the Princess Anck-es-en-Amon was hidden.
Nedívej se, Ankh-es-en-Amon.
Do not look, Anck-es-en-Amon.
Jsem sice Ankh-es-en-Amon, ale jsem.
I am Anck-es-en-Amon, but I.
Bohové přijmou do podsvětí ducha Ankh-es-en-Amon.
The gods will receive into the underworld the spirit of Anck-es-en-Amon.
A dáma nádherná jako balík es.
And you, Gerald. - And the lady pretty as a pack of aces.
Es geht den auf die Nerven.
Es geht denen auf die Nerven.
Es, je tady.
Es, he's here.
Es, chceš předehru?
Oh, Es. Want an introduction?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A vzhledem k tomu, že ve Straně práce i v Likudu zbylo jen málo politických es, mohla by se Kadima stát na mnoho příštích let dominantní stranou v zemi.
With few political stars left in either Labour or Likud, Kadima may become the country's dominant party for many years to come.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »