kohn | Kahn | Hun | kruh

Kuhn angličtina

Význam Kuhn význam

Co v angličtině znamená Kuhn?

Kuhn

Austrian chemist who did research on carotenoids and vitamins (1900-1967)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Kuhn?

Kuhn angličtina » angličtina

Richard Kuhn

Příklady Kuhn příklady

Jak se v angličtině používá Kuhn?

Citáty z filmových titulků

In 1939, Nazi fronts, like Fritz Kuhn and his German-American Bund, were flourishing.
V roce 1939 nacističtí předáci jako Fritz Kuhn a jeho Německoamerická federace vzkvétali.
Make a note of Herr Kuhn's suggestion.
Poznamenejte návrh pana Kuhna.
Herr Kuhn.
Herr Kuhn.
My last name is Kuhn.
Jmenuju se Kuhn.
Morgan Banner for Michael Kuhn.
Morgan Banner, jdu za Michaelem Kuhnem.
Kuhn, do you know where I can buy some land around here?
Kuhne, nevíš, kde se tady dá koupit nějaký pozemek?
Me first TT was '74, riding a Gus Kuhn Norton Commando production bike.
Moje první TT bylo v 1974 Jel jsem na motorce Gus Kuhn-Norton Commando,produkční motorce.
Kuhn?
Kuhn?
Colonel Leora Kuhn, military judge presiding.
Plukovník Leora Kuhnová, předsedá vojenskému soudu.
Judge Kuhn.
Soudkyně Kuhnová.
Judge Kuhn. I'm surprised.
Soudkyně Kuhnová, jsem překvapená.
This is it then. The Kuhn brothers are emigrating.
Už je to tak, bratři Kuhnové se stěhují.
I think he was assimilating into this personality, this notion that he had found in Kuhn.
Myslím, že si osvojoval tu osobnost, kterou našel v Kuhnovi.
She has worked as civilian counsel in military court and comes at the recommendation of Colonel Leora Kuhn.
Pracovala jako civilní konzultantka u vojenského soudu a přichází na doporučení plukovníka Leora Kuhna.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

kuhn čeština

Příklady Kuhn anglicky v příkladech

Jak přeložit Kuhn do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

V roce 1939 nacističtí předáci jako Fritz Kuhn a jeho Německoamerická federace vzkvétali.
In 1939, Nazi fronts, like Fritz Kuhn and his German-American Bund, were flourishing.
Herr Kuhn.
Herr Kuhn.
Jmenuju se Kuhn.
My last name is Kuhn.
Moje první TT bylo v 1974 Jel jsem na motorce Gus Kuhn-Norton Commando,produkční motorce.
Me first TT was '74, riding a Gus Kuhn Norton Commando production bike.
Kuhn?
Kuhn?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »