Marvin angličtina

Význam Marvin význam

Co v angličtině znamená Marvin?

Marvin

A en given name. A village in North Carolina. A town in South Dakota.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Marvin příklady

Jak se v angličtině používá Marvin?

Citáty z filmových titulků

Sounds well the way you say it, but it's really Robert Marvin.
Zní to dobře, jak to říkáš, ale jsem Robert Marvin.
I felt rather bored in the hotel so I came here with Mr. Marvin. You don't mind, do you?
Bylo mi v hotelu smutno, tak jsem šla s panem Marvinem.
Well, I'm hardly dressed for parties, Mr. Marvin.
Nejsem právě oblečen na večírek.
You've already met Mr. Marvin. - Yes.
Myslím, že znáš pana Marvina.
Do you understand German, Mr. Marvin?
Umíte německy, pane Marvine?
I can't tell you how unkind I've been to poor Marvin.
Nemohu ti říct, jak ošklivá jsem byla k Marvinovi.
Marvin.
Marvin.
Mr. Marvin, Sir?
Pan Marvin?
How did you know Marvin was an enemy agent?
Jak jsi zjistila, že Marvin je náš muž?
If you please, Judge Marvin.
Když dovolíte, soudce Marvine.
Judge Marvin, we're not here to crucify this woman who's not even on trial.
Soudce Marvine, není třeba tu mučit tuto dívku, jež ani není obžalována.
Judge Marvin, you can't let them.
Soudce Marvine, to přece nedopustíte.
Hey, my name's Marvin Wilson, honey.
Héj, jmenuju se Marvin Wilson, zlato.
Marvin, please!
Marvine, prosím.

Marvin čeština

Překlad Marvin anglicky

Jak se anglicky řekne Marvin?

Marvin čeština » angličtina

Marvin the Paranoid Android Henry
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...