uf | FO | Uno | CFO

UFO angličtina

UFO

Význam UFO význam

Co v angličtině znamená UFO?

UFO

UFO, neidentifikovatelný létající předmět, létající talíř (= unidentified flying object) an (apparently) flying object whose nature is unknown; especially those considered to have extraterrestrial origins
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad UFO překlad

Jak z angličtiny přeložit UFO?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako UFO?

ufo angličtina » angličtina

UFO
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady UFO příklady

Jak se v angličtině používá UFO?

Jednoduché věty

Tom joined a UFO cult.
Tom se přidal ke kultu UFO.
There have been several UFO sightings in this forest.
V lese bylo několikrát spatřeno UFO.

Citáty z filmových titulků

UFO due west, approaching fast.
UFO na západě, rychle se blíží.
That UFO is over the west sentry post.
UFO je nad západní pozorovatelnou.
Based on the recent UFO activity, the Mysterians must be closing in on their goals.
Podle pohybu UFO se Mysteriáni přibližují dosažení svých cílů.
UFO sighted near Hudson Bay, sir.
Nedaleko Hudson Bay spatřeno UFO, pane.
Another UFO?
Další UFO?
Tell the planes to keep orbiting until we get positive identification of the UFO.
Řekněte letadlům, aby kroužili, dokud neidentifikujeme to UFO.
They're having the same problem with Group Six that we had with the UFO.
Mají stejný problém se Šestou letkou, jako jsme měli my s UFO.
But the UFO society's chairman said something interesting.
Ale předseda organizace UFO něco zajímavého říkal.
Are you saying the UFO unleashed magnetic storms and radioactive dust?
Myslíte si, že UFO rozpoutalo magnetickou bouři a radioaktivní záření?
The UFO's powerful magnetic field and radiation seem responsible for your ship's condition.
Vzorek té organické substance vysílá silné magnetické záření a to se zdá zodpovědné za váš současný stav.
Surely it came from the UFO.
Jistě to přišlo z té lodi.
We've evaded the UFO and are now commencing re entry.
Unikli jsme tomu UFO a nyní začínáme návratový sestup.
This is more important. It's our first contact with a UFO.
Tohle je důležitější, je to náš první kontakt s UFO.
That was a UFO beaming back at you.
To bylo UFO, přišli si pro tebe.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

UFO čeština

Překlad UFO anglicky

Jak se anglicky řekne UFO?

UFO čeština » angličtina

UFO unidentified flying object flying saucer

ufo čeština » angličtina

UFO

Příklady UFO anglicky v příkladech

Jak přeložit UFO do angličtiny?

Jednoduché věty

Tom se přidal ke kultu UFO.
Tom joined a UFO cult.
V lese bylo několikrát spatřeno UFO.
There have been several UFO sightings in this forest.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Ohnul jsem to od Zálivu směrem k letišti a asi 30 km před ním. jsem uviděI UFO.
I turned in from the Gulf, heading for the airport about 20 miles out all of a sudden I see these flying saucers.
Bylo to UFO?
They were flying saucers?
Důkaz zatím není přesvědčivý a tak ověřování informací o UFO pokračuje bez ustání.
While there is nothing conclusive in the evidence the probing and digesting of information about UFOs continues unceasingly.
UFO na západě, rychle se blíží.
UFO due west, approaching fast.
UFO je nad západní pozorovatelnou.
That UFO is over the west sentry post.
To je UFO?
Are these UFOs?
Profesore, stejné UFO jsem viděl nad vesnicí.
Professor, I saw some UFOs at the village.
Shiraishi věří, že to UFO poletavalo nad tímhle jezerem.
Shiraishi believed that UFOs roamed around this lake.
V dohledu žádné UFO.
No flying saucers in sight.
Podle pohybu UFO se Mysteriáni přibližují dosažení svých cílů.
Based on the recent UFO activity, the Mysterians must be closing in on their goals.
Nedaleko Hudson Bay spatřeno UFO, pane.
UFO sighted near Hudson Bay, sir.
Další UFO?
Another UFO?
Řekněte letadlům, aby kroužili, dokud neidentifikujeme to UFO.
Tell the planes to keep orbiting until we get positive identification of the UFO.
Mají stejný problém se Šestou letkou, jako jsme měli my s UFO.
They're having the same problem with Group Six that we had with the UFO.