nix | uni | univ | unit

UNIX angličtina

Unix

Význam UNIX význam

Co v angličtině znamená UNIX?

UNIX

trademark for a powerful operating system
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad UNIX překlad

Jak z angličtiny přeložit UNIX?

Unix angličtina » čeština

Unix

UNIX angličtina » čeština

systém UNIX

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako UNIX?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady UNIX příklady

Jak se v angličtině používá UNIX?

Citáty z filmových titulků

It's a UNIX system.
Je to systém UNIX.
That's a Unix book.
To je manuál k Unixu.
International UNIX environments.
Mezinárodní zákoutí UNIXu.
Devil book, the UNIX bible.
Ďábelská kniha, bible UNIXu.
And what the name means is I was developing a system that was like the Unix operating system, but was not the Unix operating system.
A jméno znamená, že jsem vyvíjel systém, který byl jako operační systém Unix, ale nebyl to operační systém Unix.
And what the name means is I was developing a system that was like the Unix operating system, but was not the Unix operating system.
A jméno znamená, že jsem vyvíjel systém, který byl jako operační systém Unix, ale nebyl to operační systém Unix.
We would have to write it completely from scratch because Unix was proprietory.
Museli jsme to napsat komletně odznovu, protože Unix byl proprietární.
We couldn't use Unix. It was useless for a community.
Nemohli jsme používat Unix, Bylo to zbytečné pro komunitu.
Known as Berkeley Unix, or BSD, it was based upon the Unix kernel which had been licensed from ATT.
Je znám jako Berkeley Unix, nebo BSD, byl založen na jádře Unixu, které bylo licencováno od ATT.
Known as Berkeley Unix, or BSD, it was based upon the Unix kernel which had been licensed from ATT.
Je znám jako Berkeley Unix, nebo BSD, byl založen na jádře Unixu, které bylo licencováno od ATT.
Well, Unix consisted of a large number of separate programs that communicated with each other.
Unix se skládal z mnoha oddělených programů které spolu vzájemně komunikovaly.
There are hundreds of programs in a Unix-like operating system.
V operačním systému Unixového typu jsou stovky programů.
By about 1990 they had successfully developed that toolkit, and it was in wide use on great many variants of Unix.
Kolem roku 1990 úspěšně dokončili tyto nástroje, a ty se hodně používaly na opravdu mnoha variantách Unixu.
And I was looking for a way to have a Unix workstation at home at the time we used Sun Sparc Stations in the office at Stanford.
A hledal jsem cestu, jak si pořídit Unixovou pracovní stanici domů v té sobě jsme v kanceláři na Stanfordu používali stanice Sun Sparc.

Unix čeština

Překlad UNIX anglicky

Jak se anglicky řekne UNIX?

Unix čeština » angličtina

Unix
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...