Ari | arc | arch | irc

arci čeština

Příklady arci anglicky v příkladech

Jak přeložit arci do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nyní, má studia a výzkum tohoto subjektu a má vlastní konfrontace s arci-upírem nezanechává mě na pochybách jednou provždy o pravdivosti tohoto zvláštního příběhu.
My studies and research on the subject and my own confrontation with an arch-vampire I am not leaving with any doubt the validity this strange story.
On byl velmi bizardní stvoření, arci-upír pán mezi nemrtvými.
It was a grotesque creature, the arch-vampire... You have the non-dead.
Bojoval jste s arci-upírem.
You faced the arch-vampire.
Nebyl to arci svazek příliš. povedený.
That relationship was not entirely. successful.
V Itálii nad něho není, arci s výjimkou drahouška Claudia.
He's the only man of Italy. Always excepted my dear Claudio.
No tak, Arci!
So, Arch!
Tož v celém Dánsku lotra nežije, kterýž by nebyl arci ničema.
There's ne'er a villain dwelling in all Denmark but he's an arrant knave.
Nikdo se nestará o to, jak jsem byla znásilněna mým strýcem ve 14-i, nebo jak můj psycho ex-přítel spal s mojí arci-sokiní z dramatický školy!
Nobody cares about how I was raped by my uncle at 1 4, or how my psycho ex-boyfriend slept with my arch-nemesis from drama school!
No, já- on. on je moje nemesis. Můj arci-nepřítel.
Well, I. he's my nemesis, my archenemy.
Nemám dojem, že by vás taťka považoval za svojeho arci-nepřítele.
I don't think Pop thinks you're his archenemy.
Můj arci-kurva-nemesis.
My arch fucking nemesis.
Mám spousty arci-nepřátel, co mi pořád nosí koláčky.
Not at all! I have loads of archenemies who bring me baked goods.
Takže Bezzubka má arci-nepřítele.
So Toothless has an archenemy.
Snotloute, ty nejsi můj arci-nepřítel.
Snotlout, you're not my archenemy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...