chlorid čeština

Překlad chlorid anglicky

Jak se anglicky řekne chlorid?

chlorid čeština » angličtina

chloride chloruret
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady chlorid anglicky v příkladech

Jak přeložit chlorid do angličtiny?

Jednoduché věty

Chlorid stříbrný není zcela rozpustný ve vodě.
Silver chloride is not completely water-soluble.

Citáty z filmových titulků

Vezme se chlorid sodný.
How? Sodium chloride.
Běžte za vašimi vědci, potřebuji nějaký chlorid sodný, a potřebuji ho hned!
Oh go to your Scientist, now I want some sodium chloride and I want it quickly!
Chlorid sodný.
Sodium chloride.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Doufám, že nitrožilní dextróza a chlorid sodný je udrží, dokud se k nim nedostaneme.
I'm hoping the intravenous dextrose and saline will hold them until we get to them.
Mohli byste prosím vás někdo podat chlorid sodný?
ADRIC: Uh. Could anyone pass the sodium chloride, please?
Chlorid sodný?
Sodium chloride?
Amoniak, chlor, chlorid draselný.
Ammonia. Chlorine. Potassium chloride.
Pak chlorid draselný zastaví srdce.
Then potassium chloride to stop the heart.
Přidejte chlorid sodný a nejspíš by to chutnalo docela jako Neelixova polévka.
Add a little sodium chloride and it would probably taste a lot like Neelix's soup.
Chlorid sodný a kyselina chlorovodíková.
Sodium hydroxide and hydrochloric acid.
Chlorid draselný má a atom draslíku.
Potassium chloride has a potassium atom.
Výborně. Potřebuji ještě chlorid draselný.
I also need potassium chlorate.
Dal jsem jí tolik chlorid hydrátu, že by to složilo dva muže dvakrát tak veliké.
I gave her enough chloral hydrate to put down a man twice her size.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...