diazepam angličtina

diazepam

Význam diazepam význam

Co v angličtině znamená diazepam?

diazepam

(= Valium) a tranquilizer (trade name Valium) used to relieve anxiety and relax muscles; acts by enhancing the inhibitory actions of the neurotransmitter GABA; can also be used as an anticonvulsant drug in cases of nerve agent poisoning
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad diazepam překlad

Jak z angličtiny přeložit diazepam?

diazepam angličtina » čeština

diazepam

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako diazepam?

diazepam angličtina » angličtina

Valium valium
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady diazepam příklady

Jak se v angličtině používá diazepam?

Citáty z filmových titulků

If I lay ten mils of Diazepam on you, you will do something else to your brain.
Když ti dám 10 miligramů Diazepamu, tak ti to s mozkem udělá něco úplně jinýho.
Give him 10mg of diazepam!
Dejte mu 10 miligramů diazepamu.
Give him 10mg of diazepam!
A já ho tady nenechám samotného. - Já u něj zůstanu.
Running low on diazepam. again.
Dochází diazepam. znovu.
Diazepam, lorazapam. this is a gorilla tranquilizer that will be really fabulous.
Diazepam, lorazapam. Tohle je uspávadlo goril, to bude skvělá jízda.
Diazepam.
Diazepam.
I'll get some Diazepam.
Donesu nějaký Diazepam.
And I found trace amounts of Diazepam.
A taky jsem našel stopový množství Diazepamu.
His medical record says he was on Diazepam.
Jeho lékařský záznam říká, že byl na Diazepamu.
Mrs. Reese Miller-diazepam.
Paní Reese Millerová - diazepam.
You need diazepam.
Potřebuješ diazepam.
I don't want any diazepam.
Nechci žádný diazepam.
Izzie, 10 milligrams diazepam I.M.
Izzie, 10 milligramů Diazepam IM.
Let's get that diazepam running right now, please.
Dáme jí okamžitě diazepam, prosím.

diazepam čeština

Překlad diazepam anglicky

Jak se anglicky řekne diazepam?

diazepam čeština » angličtina

diazepam Valium
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...