don | DoI | din | loin

doin angličtina

Příklady doin příklady

Jak se v angličtině používá doin?

Citáty z filmových titulků

If that's what you want to do, then that's what we're doin'.
Pokud to chceš udělat, pak to udělám..
I'm doin' what I can.
Dělám, co můžu.
WHAT ARE YOU DOIN'?
Co to děláte?
Not doin' nothin', because, well, you know, a fella just out of the can and broke. just lookin' and standing' is about the limit of your activities.
Nedělal jsem nic, protože, no víš. když vyjde člověk z vězení je na mizině Být v klidu a dívat se je jediná věc, co může člověk dělat.
I hope you know what you're doin'.
Doufám, že víš, co děláš.
You know what I've been doin' since I got home?
Víš, co dělám od chvíle, co jsem přišel domů?
How ya doin'?
Jak se vede?
The devil's really doin'it up.
Ďábel to opravdu udělal.
What are you doin'here?
Co tady děláš?
What was it doin'?
Chrlí oheň?
We know who we are. Ask her who she is and what she's a-doin' here.
My víme, co jsme zač, jí se ptej, kdo je a co tu dělá?
What are you and who are you doin'?
Tedy.
Say, what do you think you're doin'?
Co to má znamenat?
Lily Belle, maybe Destry knows what he's a-doin'.
Lily Belle, co když Destry ví, co dělá?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...