ANS | mas | man | sans

mans čeština

Příklady mans anglicky v příkladech

Jak přeložit mans do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Hříšník, jenž chce získat rozhřešení od kněze, si dovoluje vás požádat o schůzku. Ve středu, v devět hodin ráno, v kapličce na cestě do Le Mans.
A sinner wishing to receive absolution wants to meet you tomorrow at 9 AM in a small chapel on the route to Le Mans.
To je model Le Mans?
What is it the Le Mans model?
Před třemi lety jsem fotila závod Le Mans.
I covered the Le Mans race three years ago.
A tak, dámy a pánové, vítejte na nejslavnějším automobilovém závodě světa, osmatřicáté velké ceně vytrvalosti a výkonnosti, dvacetičtyřhodinovce v Le Mans.
And so, ladies and gentlemen, welcome to the most famous motorcar race in the world. the 38th running of the grand prix of endurance and efficiency. the 24 hours of Le Mans.
Možná si vzpomenete, že toto je vůz, který poprvé v historii Le Mans, posunul průměrnou rychlost za hranici 150ti mil v hodině.
You will recall that this is the car which, for the first time in the history of Le Mans, averaged a speed in excess of 150 miles per hour.
Co si myslíte, že je na Le Mans tou nejobtížnější věcí?
What do you think is the most difficult thing about Le Mans?
No, tohle je Le Mans.
Well, this is Le Mans.
Při kvalifikaci nepršelo, takže to je opravdu tvoje premiéra v dešti na Le Mans.
At practice it didn't rain, so this is really your first time out in the weather at Le Mans.
Delaney nyní vede Le Mans.
Delaney now leads Le Mans.
Chci, aby Porsche vyhrálo Le Mans.
I want Porsche to win Le Mans.
Dámy a pánové, skrze Šikanou a rovinkou podél hlavní tribuny právě projíždí nový vedoucí vůz závodu, Ferrari číslo 5, řízeno Lugem Abrattem, Do konce závodu Le Mans zbývá pouhých osm minut.
Ladies and gentlemen, through the Chicane and along the grandstand straight, here is the new leader, Ferrari number five, driven by Lugo Abratte, with only eight minutes remaining in the 24 hours of Le Mans.
Erich Stahler a Michael Delaney, drtí své vozy na limitu. Toto bude ten nejtěsnější závěr závodu v dosavadní historii Le Mans.
Erich Stahler and Michael Delaney, pushing their cars to the limit in this, the most closely contested finish in the history of Le Mans.
Porsche vyhrává Le Mans!
Porsche wins Le Mans!
Le Mans.
Le Mans.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

man