erste | merge | melee | Crete

merete čeština

Příklady merete anglicky v příkladech

Jak přeložit merete do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Říkej mi Merete.
You may call me Merete.
Nemůžeš mi říkat Merete?
Please call me Merete?
Mám raději Merete.
I prefer Merete.
Merete.
Merete.
Merete.
Merete.
Merete. Potkal jsem jednu dívku.
Merete I met a woman.
Merete, ještě nevím.
I don't know yet, Merete.
Neříkej mi Merete!
Don't call me Merete!
Merete, ahoj.
Hello Merete.
Už jdu. Merete, na tohle jsi čekala dlouho.
You've waited a long time for this, Merete.
Děkujeme, Merete.
Thanks, Merete.
Ahoj, Merete.
Hi, Merete.
Lisbeth Jensen, 52-letý účetní viděl Merete i s bratrem čekat.
Lisbeth Jensen, 52, accountant, saw Merete and her brother in the queue.
Poznal Merete z televize.
She recognized Merete from TV.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...