Pt | Ta | pa | pty

PTA angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako PTA?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady PTA příklady

Jak se v angličtině používá PTA?

Citáty z filmových titulků

My mom had to bear the cross of being the PTA president.
Moje matka,jako začínající prezidentka sdružení rodičů,kteří učí,to měla těžké.
Hello. Is Mrs. Mackay at the PTA, the garden club, the dramatic society?
Je paní Mackayová na rodičovském sdružení nebo v zahradním klubu?
PTA convention.
Konference o školství.
Let's get back to where we left off. As I recall, you had a dream that your mother had three heads and you were always ashamed of her at PTA meetings.
Vzpomínám si, měl jste sen, že Vaše matka měla tři hlavy a tys ses vždycky styděl za ní na schůzích PTA.
Do indeed. I can't wait to hear the end of that PTA meeting.
Nemůžu se dočkat, až uslyším konec zasedání PTA.
Don't you remember that enchanted evening across the crowded PTA meeting?
Nepamatujete si ten kouzelný večer napříč přeplněné shromáždění PTA?
Are you and my husband having your own private PTA meeting?
Takže vy a můj manžel máte takovou soukromou třídní schůzku u nás doma?
And there's a PTA meeting at the school on Tuesday at 4.
A v úterý ve čtyři je rodičovská schůzka.
He should be out looking for him instead of going to that PTA meeting.
Měl by ho hledat místo chození na tu schůzi.
And tonight is PTA.
A večer je schůzka přátel školy.
The PTA was buying it as a surprise.
To vybavení koupilo sdružení přátel školy jako překvapení.
I was in a PTA committee with her.
Byla jsem s ní v rodičovském výboru.
Car pools, PTA.
Mýt auta, sdružení rodičů.
Also a member of the PTA.
Také byla členkou organizace Člověk v tísni.