eff | tuff | ruff | puff

uffe čeština

Příklady uffe anglicky v příkladech

Jak přeložit uffe do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Myslel jsem, že bys mi je mohl dát na dluh, Uffe. 30 dní. 30 dní?
I was thinking you could give them to me on credit, Uffe. 30 days. 30 days?
Jsem na tom fakt špatně, Uffe.
I'm really in a bind, Uffe.
No, víš, Uffe, jak to dneska chodí.
Oh, you know how it is, Uffe, in times like these.
Já nevím, Uffe.
I don't know, Uffe.
Ty jsi tady, Uffe?
Are you here, Uffe?
Myslel jsem, že mi je můžete dát na úvěr, Uffe. Třicet dní. Třicet dní?
I was thinking you could give them to me on credit, Uffe. 30 days. 30 days?
Jsem opravdu v úzkých, Uffe.
I'm really in a bind, Uffe.
No, víš, jak to dneska chodí, Uffe.
Oh, you know how it is, Uffe, in times like these.
Hm. nevím, Uffe.
Yeah. I don't know, Uffe.
Jsi tady, Uffe?
Are you here, Uffe?
Uffe! Vypni ho!
Uffe, turn it off.
Tak, Uffe, dneska máme sluníčko, co?
How's the sun today, Uffe?
Uffe, my dva rozjedeme nejlepší chov žížal v celé zemi.
Uffe, you and I are going to make this the best worm farm in the country.
Ty máš ale matku, Uffe.
What a mother you have, Uffe.
Doporučujeme...Jack Rozparovač / Jack the RipperKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...