w | t | ww | WV

wt angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako wt?

wt angličtina » angličtina

weight WT - wireless telegraphy

WT angličtina » angličtina

watertight wall thickness
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady wt příklady

Jak se v angličtině používá wt?

Citáty z filmových titulků

Riker, WT, reporting as ordered, sir.
Riker, W.T, hlásím se podle rozkazu, pane.
Well,you had to wt until her father died before you could implicate her in the murder.
Musel jste počkat, dokud nezemře její otec, předtím než jste ji mohl zaplést do vraždy.
Let's rediscover wt it was that made us fall in love to begin with.
Znovu poznáme, proč jsme se do sebe zamilovali.
Yokn wt?
Víte co?
Do you wt to come in? No.
Chceš jít nahoru?
You know wt he's doing here in this country?
Víte, co tu dělá?
You kn wt your problem is,jack?
Víš, jaký máš problém, Jacku?
You two probably have a lot to talk about,wt with all the cutting and the suicidal.
Vy dva asi máte hodně věcí, o kterých si chcete promluvit, všechno to řezání a takové sebevražedné řeči.
I'd call you by your real name, but i don't know wt it is.
Nazval bych tě pravým jménem, kdybych ho věděl.
That's not wt i want to hear.
To není to, co chci slyšet.
We waited a few months. We can wt a few more days.
Vydrželi jsme čekat měsíce, zvládneme to ještě pár dní.
You just wt to have a martini.
Jen si chceš dát Martini.
They don't wt to know.
Nechtějí to vědět.
They're on their way from taiwan, but when they get here, I'd like to be able to tell them wt happened.
Jsou na cestě z Tajwanu. Ale až tu budou, tak bych chtěl vědět, co jim mám říct.