abiotický činitel čeština

Překlad abiotický činitel bulharsky

Jak se bulharsky řekne abiotický činitel?

abiotický činitel čeština » bulharština

абиотичен фактор

Možná hledáte...