advanced čeština

Příklady advanced bulharsky v příkladech

Jak přeložit advanced do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Still others in advanced. Když zemřete,dáme vám kříž s jménem, Zavřem rakev a už se vezete.
Когато умрете, задраскваме името ви, и продължаваме напред.
Advanced MT Unit Near to Crip.
Разширено МТ-звено, близо до Крип.
The Advanced Serenity Achievement Program který jsem vytvořil, byl navrhnut, aby vám vrátil vaše životy a aby zabezpečil skutečnou budoucnost pro vaše syny a dcery.
Съвременната Програма за Постигане на Спокойствие, създадена от мен, има за цел да ви върне живота и осигури положително бъдеще на дъщерите и синовете ви.
Ale ne Advanced Camera pro průzkum.
Но не и усъвършенстваната камера за наблюдения.
Advanced.
Модерна.
Advanced Advertising.
Модерна реклама.
A.I.M. tedy Advanced Idea Mechanics, již dávno jsou největším dodavatelem na černém trhu.
Напреднала механика. Дори във военно време имаше лоша слава. Не минаваше одита.

Možná hledáte...