aerobní čeština

Příklady aerobní bulharsky v příkladech

Jak přeložit aerobní do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Připadá mi, že 40 minutové čekání nemá téměř žádný aerobní účinek.
Стоенето в една редица в продължение на 40 минути едва ли носи някаква аеробна полза.
Podívej, aerobní cviky.
Виж, упражнение по аеробика.
Na to musíte mít solidní aerobní kapacitu a také dostatek síly.
Нужни са отличен дихателен капацитет и сила, за да направите това.
Dobře. Udělejte mu aerobní a anaerobní výtěr a krevní rozbor, ať jsme si jistí, že tam nemá streptokoky. Wesi, brzy se vrátíme a zkontrolujeme tě.
Нека направи аеробни и анаеробна проба и кръв, гледай да няма стрептококи.
Když zahyne užitkové zvíře, zvířecí mršiny se stávají výhodným půdním hnojivem prostřednictvím procesu aerobní biodegradace.
Когато добитък умре, неговите останки се превръщат в полезна тор за почвата чрез аеробично разлагане.
Vy učíte tu aerobní taneční věc, že jo?
Ти водиш това нещо по аеробика и танци? Аха.
Navíc je to skvělé aerobní cvičení.
И това е чудесен аеробна тренировка.
Pokud jde o ekonomiku běhu, aerobní práh má daleko nad očekávanými hodnotami.
Нивото на кислород и белтъчини е над очакваните норми.

Možná hledáte...