goring čeština

Příklady goring bulharsky v příkladech

Jak přeložit goring do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

V domě, kde seznamu hostí vládla jména jako Goring, Speera von Stauffenberg, a kde,jak jsem nepochybovala, byly ukryty válečné informace, rozhodující pro Německo.
Дом, в който имена като Гьоринг, Шпеер и фон Щауфенберг оглавяваха списъка на гостите, и където не се съмнявах, че се намира важна информация за немските военни планове.
Lord Goring.
Лорд Горинг.
A když si vzpomenu, že moc nechybělo a bylo by to Laura Goring.
За малко да стане Лора Горинг.
Není to Goring?
Това не е ли Горинг?
Lord Goring mě očekává?
Лорд Горинг ме очаква?
A přesně tohle Lord Goring udělal.
Лорд Горинг това и направи.
Lordeu Goring?
Лорд Горинг?
Říšský maršál Goring.
Райхсмаршал Гьоринг.
Říšský maršál Hermann Goring k vašim službám, pane.
Райхсмаршал Херман Гьоринг в неговия офис, сър.
Kaltenbrunner, Frank, Speer, Goring..
Калтенлбрюнър, Франк, Шпеер, Гьоринг.
Jste pořád v dobré náladě, pane Goring?
Наистина ли сте в толкова добро настроение, господин Гьоринг?
Hermann Goring.
Херман Гьоринг.
Ale Goring, chce být zlý a nepřipojuje se.
Но Гьоринг ги тормози да се присъединят към него.
Pane Goring, věříte, že nacistická vláda získala sílu právně?
Г-н Гьоринг, вярвате ли, че нацистите са дошли на власт легално?

Možná hledáte...