tarifní čeština

Příklady tarifní bulharsky v příkladech

Jak přeložit tarifní do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Jo sedm. Autorské honoráře 10.000, tarifní platy 50,000.
Аванс за автора - 10000, профсъюзни вноски - 50000.
Krom toho, nejde o její telefon, jde o její tarifní plán.
И проблема не е в телефона й а в абонаментния план.

Možná hledáte...