telepatický čeština

Příklady telepatický bulharsky v příkladech

Jak přeložit telepatický do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Nevylučoval bych ani jasnozřivost nebo snahu o telepatický kontakt.
Мисля си за ясновидството или за телепатията.
Pro hmyz je naprosto normální být lehce telepatický.
Напълно нормално е за насекомите да са малки телепати.
Spousta lidí věří, že mají telepatický schopnosti.
Много хора вярват, че са телепати.
Náš druh je částečně telepatický.
Халианите са телепати.
Paracortex je betazoidský telepatický lalok.
Паракортексът е телепатичната зона при бетазоидите.
Maques myslí, že může vytvořit telepatický spoj, který mi umožní vstoupit do matčina metavědomí.
Мейкуис смята, че може да изгради телепатичен мост, така че и аз да мога да проникна в нейното мета-съзнание.
Kdyby se něco dělo, Maques může přerušit telepatický spoj.
Ако нещо се обърка, Мейкуис ще прекъсне телепатичната връзка.
A být schopný někoho zadržet předtím než vůbec spáchá zločin.. musíte být tak nějak telepatický.
А за да хванеш някой преди да е извършил престъпление трябва да си телепат.
Telepatický gen u těch, co přežili zeslábl a tak zanikl i poslední telepat.
Телепатичният ген не е бил достатъчно силен при оцелелите за да се роди естествен телепат.
Sloužím jim jako telepatický tlumočník.
Аз съм преводач по телепатия.
Už předtím zareagovali na váš telepatický signál.
Преди са отговаряли на телепатичен сигнал.
Nechci, abyste se přepínala a riskovala další telepatický incident.
Не искам да се претоварваш и да рискуваш с друг телепатичен инцидент.
Chceš říci telepatický.
Имаш предвид, телепат?
Telepatický.
Телепат!

Možná hledáte...