čeština | angličtina | němčina | ruština

- Vermutung němčina

Synonyma - Vermutung synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako - Vermutung?

- Vermutung němčina » němčina

grundlegende Voraussetzung