-dermie němčina

Význam -dermie význam

Co v němčině znamená -dermie?

-dermie

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Haut, (krankhafte) Veränderung der Haut Die Taxidermie ist ein Teilgebiet der Tierpräparation, zugrunde liegt die Gestaltung der Haut.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...