-kardie němčina

Význam -kardie význam

Co v němčině znamená -kardie?

-kardie

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Herz Die Dextrokardie ist die Lage des Herzens in der linken Brusthöhle.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »