lysý | lyže | lose | Ilse

-lyse němčina

Význam -lyse význam

Co v němčině znamená -lyse?

-lyse

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Lösung, Auflösung, Zerfall Die Pyrolyse ist die Spaltung organischer Verbindungen mittels hoher Temperaturen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »