-sicher němčina

Význam -sicher význam

Co v němčině znamená -sicher?

-sicher

nachgestelltes Wortbildungselement, das zum Ausdruck bringt, dass etwas mit Sicherheit eintrifft oder zutrifft Dieser Skiort ist schneesicher, hier gibt es im Februar garantiert eine geschlossene Schneedecke. nachgestelltes Wortbildungselement, das zum Ausdruck bringt, dass etwas geschützt ist Dieser Skiort ist lawinensicher, hier können keine Lawinen im Ort niedergehen. Dieser Safe ist einbruchsicher, er lässt sich nicht mit herkömmlichem Werkzeug öffnen. nachgestelltes Wortbildungselement, das zum Ausdruck bringt, dass etwas sehr gut beherrscht wird Sie ist eine zielsichere Schützin, sie trifft so gut wie immer das Ziel.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -sicher?

-sicher němčina » němčina

-fest

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »