2,3-Dihydroxybernsteinsäure němčina

Význam 2,3-Dihydroxybernsteinsäure význam

Co v němčině znamená 2,3-Dihydroxybernsteinsäure?

2,3-Dihydroxybernsteinsäure

Chemie: Weinsäure
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...