2,3-Dihydroxybernsteinsäure němčina

Význam 2,3-Dihydroxybernsteinsäure význam

Co v němčině znamená 2,3-Dihydroxybernsteinsäure?

2,3-Dihydroxybernsteinsäure

Chemie: Weinsäure
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...