2-Propenol němčina

Význam 2-Propenol význam

Co v němčině znamená 2-Propenol?

2-Propenol

Chemie: Synonym von Allylalkohol
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...