3-D-Drucker němčina

Význam 3-D-Drucker význam

Co v němčině znamená 3-D-Drucker?

3-D-Drucker

Technik computergesteuerte Maschine, mit der dreidimensionale Objekte schichtweise erzeugt werden können
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

D | Drucker