Algier němčina

Alžír

Význam Algier význam

Co v němčině znamená Algier?

Algier

Alžír Hauptstadt Algeriens Wir fahren nach Algier.
Doporučujeme...Langenscheidt Kurzgrammatik DeutschKoupit booktook.cz »

Překlad Algier překlad

Jak z němčiny přeložit Algier?

Algier němčina » čeština

Alžír

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Algier?
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro A1+Rozšiřte si slovní zásobu o témata, která se týkájí například zdraví, lidského těla, povolání, oblečení aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady Algier příklady

Jak se v němčině používá Algier?

Citáty z filmových titulků

Wir lernten uns in Algier kennen.
Potkali jsme se v Alžírsku.
Daher entschloss sich der Präfekt von Algier, um die in der Stadt herrschende Unsicherheit zu beenden, alle arabischen Stadtteile abriegeln zu lassen.
Proto, aby se obnovil pořádek ve městě, komisař nařídil všem arabským čtvrtím jejich uzavření.
Es gibt rund 400 000 Araber in Algier.
Je zde téměř 400 tisíc arabů.
Doch dem stehen Gesetze und Vorschriften entgegen, die alle in Kraft sind, als wenn Algier kein Schlachtfeld wäre.
A zde budeme čelit byrokratickým úředníkům, kteří budou tvrdošíjní, jakoby Alžír byl rekreační středisko a ne bitevní pole.
Zweite Sektion, Kasbah, Algier West.
Druhý okrsek. Casbah. Západní Alžír.
Bevölkerung von Algier. Zeigt die Rädelsführer an.
Občané, nahlaste agitátory.
Aber Algerien ist nicht nur Algier.
V Alžírsku není jenom Alžír.
Algier ist nur ein kleiner Teil.
Ale také ne jenom Alžírsko.
Ja, gewiss. Jetzt begnügen wir uns mit Algier.
Ale pro teď buďme spokojeni s Alžírem.
Bis nach Algier reicht das Benzin nicht.
Až do Alžírska nemáme dost šťávy.
Algier?
Alžírsko?
Wie? Ist das Algier?
V Alžíru jsem snad?
Wie? - Ist das Algier?
V Alžíru jsem snad?
Willkommen zum Spitzenspiel zwischen L.A. Rush und den Algier Siroccos.
Vítejte na ligovém utkání mezi Rychlíky a Tornády.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Gillo Pontecorvos brillanter Film aus dem Jahre 1966, Schlacht um Algier, machte das Dilemma der das Land besetzenden Kolonialmacht deutlich.
Dilema okupační koloniální mocnosti vyjádřil výtečný film Bitva o Alžír režiséra Gilla Pontecorva z roku 1966.
Für ein paar Jahre wurde es nach seiner Ankunft in Algier wieder relativ ruhig, aber dann brach der Aufstand erneut und mit doppelter Stärke los, und die Franzosen mussten das Land 1962 verlassen.
Po jeho příjezdu se do Alžíru na několik let vrátil relativní klid, ale pak povstání znovu propuklo s dvojnásobnou silou a v roce 1962 Francouzi museli ze země odejít.
Wenn es die Palästinenser unter israelischer Besatzung schaffen, ihre eigene Führung zu wählen, warum kann das nicht in Kairo oder Damaskus, in Riad oder Algier auch geschehen?
Pokud mohou volit své vůdce Palestinci pod izraelskou okupací, proč by se totéž nemohlo dít v Káhiře, v Damašku, v Rijádu nebo v Alžíru?
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro účetníRozšiřte svou německou slovní zásobu ve finančním oboru.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...