Blutdiamant němčina

Význam Blutdiamant význam

Co v němčině znamená Blutdiamant?

Blutdiamant

zumeist im Plural: (in Konfliktgebieten zumeist illegal geschürfter) Diamant, mit dessen Verkauf eine oder mehrere Parteien eines bewaffneten Konflikts finanziert werden
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Blutdiamant?

Blutdiamant němčina » němčina

Konfliktdiamant Kriegsdiamant

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »