Blutkonserve němčina

Význam Blutkonserve význam

Co v němčině znamená Blutkonserve?

Blutkonserve

bestimmtes Blutprodukt, meist ein Konzentrat der roten Blutzellen Blutkonserven werden aus gespendetem Blut hergestellt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Blutkonserve příklady

Jak se v němčině používá Blutkonserve?

Citáty z filmových titulků

Ja, ich könnte Blutproben nehmen und mit einer Blutkonserve mischen.
Mohli bychom vzít od každého vzorek krve.
Sie bekommt eine Blutkonserve.
Mění jí krev.
Hängen sie eine Blutkonserve an.
Dejte mu jednotku krve.
Geben sie mir eine weitere Blutkonserve, so viele wie nötig sind.
Pověste mi tam další jednotku krevních tělísek, kolik jich jen bude potřeba.
Sag ihr, es ist okay von einer Blutkonserve zu trinken.
Řekni jí, že pít z pytlíku je v pořádku.
Sieh mal, bitte sie einfach, von einer Blutkonserve zu trinken.
Jen ji požádej, aby se napila z pytlíku.
Ich brauche noch eine Blutkonserve.
Dejte mi.
Nein, das ist nicht gut. Es bedeutet, dass sie ihn jedes Mal, wenn sie Hunger bekommt, als menschlichen Blutkonserve benutzt.
Ne, není, vždy, když bude mít hlad, ho použije jako lidský krevní pytlík.
Ich brauche eine weitere Blutkonserve.
Potřebuju další jednotku krve.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die eine hielt eine Blutkonserve in der Hand, die andere die Krankenakte meiner Tochter.
Jedna svírala vak s krví a druhá držela lékařský spis mé dcery.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...