Ilsa | vila | isla | pila

Ilja němčina

Význam Ilja význam

Co v němčině znamená Ilja?

Ilja

männlicher Vorname Endlich hat Ilja meinen Brief beantwortet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Ilja čeština

Překlad Ilja německy

Jak se německy řekne Ilja?

Ilja čeština » němčina

Elias

Příklady Ilja německy v příkladech

Jak přeložit Ilja do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ilja, a po otci Ivanovič!
Vatersname Iwanowitsch.
Jmenuji se Ilja, po otci Ivanovič.
Mein Vorname ist Ilja, Vatersname Iwanowitsch.
Kdyby byl u nás Ilja, nebál by se toho psa Kalina.
Wenn Ilja mit uns wäre, hätten wir heute keine Angst.
Ilja Ivanovič je stále živ!
Ilja ist am Leben.
Kde je Ilja, tam jsme i my!
Man trennt uns nie wieder! Umkehren!
Ilja Muromec jsem já.
Da bin ich, Ilja Murometz.
Ilja Coste, dopravce.
Ilia Coste. Lieferant.
V Petrohradu v Gorchové ulici, v jednom z velkých domů, jehož obyvatelé by vydali na celé okresní město, ležel po ránu ve svém bytě v posteli Ilja Iljič Oblomov.
In Petersburg, in einem der Hauskolosse, dessen Bevölkerung für eine ganze Kreisstadt gereicht hätte, rekelte sich Ilja Iljitsch Oblomow in seinem Bette.
Ilja Iljič Oblomov měl velké starosti.
Ilja Iljitsch hatte große Sorgen.
Už před několika lety si začal Ilja Iljič dávat v duchu dohromady plán změn a zlepšení na statku.
Noch vor einigen Jahren begann Ilja Iljitsch den Plan für Änderungen und Verbesserungen des Gutes auszuarbeiten.
Panstvo, to je můj přítel, Ilja Iljič Oblomov.
Komm, mach dich bekannt. Meine Damen und Herren, das ist mein Freund Ilja Iljitsch Oblomow.
Na druhý den se Ilja Iljič přestěhoval na Vyborskou stranu.
Am Tag darauf zog Ilja Iljitsch auf die Wyborger Seite.
Ilja Iljič nedělal rozdílu mezi svým synem a dětmi Agafy Matvějevny z prvního manželství.
Ilja Iljitsch macht keinen Unterschied zwischen seinem Sohn und den Kindern von Agafia Matwejewna aus erster Ehe.
Já nejsem Ilja.
Ich bin nicht Ilya.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...