förmige němčina

Příklady förmige příklady

Jak se v němčině používá förmige?

Citáty z filmových titulků

Ihr könnt sie also nicht verfehlen. Merkt euch diese S-förmige Straße.
Všimněte si silnice k továrně ve tvaru S.
Dasselbe u-förmige Symbol, klein und unbedeutend.
Stejný symbol ve tvaru U, malý a nevýznamný.
Siehst du dort die W-förmige Konstellation?
Vidíte tu konstelaci ve formě W?
ELLIE: Sehen Sie das große W-förmige Sternbild?
Vidíte tu konstelaci ve formě W?
Da ist das X-förmige Ding, das ich meinte.
Vytvořili X, o kterém jsem tu už hovořil.
Unter diesen Umständen sollte ich dich informieren,. dass ich vorhabe, mein eigenes Team zu bilden. und die molekulare Bindung zu zerstören, die eure gesamte Materie zusammenhält. und werde das resultierende, partikel- förmige Chaos zum Weinen bringen.
Proto bych tě měl informovat, že zamýšlím utvořit svůj vlastní tým a zničit molekulární vazby, které vás poutají velmi těsně dohromady, a donunit výsledný rozkouskovaný chaos k slzám. Díky za upozornění.
Es folgen V-förmige Einschnitte von unterhalb des Kinns von B und C bis hoch zu den Wangen.
U článku B a C provedeme řez ve tvaru V od brady až po tvář.
Es ist mit dem ganzen Stadtlicht etwas schwer zu erkennen,. aber dieses W-förmige Sternbild ist Kassiopeia.
Ve světle pouličních lamp je to vidět trochu hůř, ale to souhvězdí ve tvaru W je Kasiopea.
In Bluebell fahren selbst Erdbeer-förmige Autos durch die Straßen. Man sieht auch Erdbeeren durch die Luft fliegen.
Fungl nový jahodový auta se prohání ulicemi.
T-förmige Klinge, um das Holz zu spalten.
Feathers na Underwood Street. Shořelo to tam na popel.
Mr. Vaziri, werfen Sie einen Blick auf die V-förmige Fraktur an der linken Schläfe.
Pane Vaziri, podívejte se na zlomeninu ve tvaru V na levé tibii.
Siehst du die L-förmige Schnittwunde?
Vidíte tu ránu ve tvaru L?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ausgeprägte V-förmige Aufschwünge zeichnen sich durch eine eingebaute Elastizität aus, die es ihnen erlaubt, Erschütterungen relativ problemlos wegzustecken.
Rázným odrazům ve tvaru V je vlastní houževnatost, díky níž se poměrně snadno dokážou oklepat ze šoků.
In Großbritannien konzentriert sich die Debatte seit dem letzten Sommer auf eine mögliche VW-förmige Rezession.
Ve Velké Británii se debata od loňského roku točí kolem vyhlídky recese s trojím dnem.
Genau wie niemand dieses u-förmige Schadensmuster vorhersah, sind auch zukünftige Schäden zwangsläufig im Wesentlichen unvorhersehbar.
Tak jako nikdo nepředvídal tento podkovovitý model škod, prakticky neznámé nutně zůstávají i budoucí škody.
In den frühen 1980er Jahren gab es in Großbritannien, Japan, Italien und Deutschland überall W-förmige Abschwünge.
Počátkem 80. let zažily dvojitý pokles Velká Británie, Japonsko, Itálie a Německo.
Innerhalb der derzeitigen Rezession haben wir bereits eine W-förmige Entwicklung hinter uns - den ersten Einbruch Anfang 2008, dann etwas Wachstum, dann einen weiteren langen, tiefen Abschwung und dann neuerliches Wachstum.
U současné recese jsme už dvojité dno zažili: po prvním dnu na počátku roku 2008 následoval určitý růst, po němž přišlo další dlouhé a hluboké dno a znovu obnovený růst.
Die Europäische Union ist gerade erst dabei, eine w-förmige (und in einigen Ländern eine vw-förmige) Rezession zu überwinden, und einige ihrer Mitgliedsstaaten stecken in einer Depression.
Evropská unie právě vybředá z recese se dvěma (a v některých zemích se třemi) propady a některé členské státy jsou v depresi.
Die Europäische Union ist gerade erst dabei, eine w-förmige (und in einigen Ländern eine vw-förmige) Rezession zu überwinden, und einige ihrer Mitgliedsstaaten stecken in einer Depression.
Evropská unie právě vybředá z recese se dvěma (a v některých zemích se třemi) propady a některé členské státy jsou v depresi.
Zudem gibt es diesmal keine Unterstützung seitens der Fiskalpolitik: QE1 und QE2 trugen dazu bei, einen schwereren Einbruch der Konjunktur zu verhindern bzw. eine w-förmige Rezession zu vermeiden, weil beide mit erheblichen Steuerimpulsen verknüpft waren.
Navíc tentokrát chybí fiskální podpora: QE1 a QE2 pomohly zabránit hlubší recesi, respektive předejít dvojitému propadu, protože obě provázela výrazná fiskální stimulace.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »