ss | is | Ist | ips

ISS němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ISS?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

iss čeština

Příklady ISS německy v příkladech

Jak přeložit ISS do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Kapitán James Kirk převzal velení ISS Enterprise po vraždě kapitána Pika.
Captain James Kirk übernahm das Kommando über die ISS Enterprise durch die Ermordung von Captain Pike.
Víte, já jsem astronaut a v neděli odlétám do Ruska, kde nasednu do transportního modulu, který mě dopraví ISS.
Sehen Sie,. ich bin Astronaut und. ich fliege Sonntag nach Russland, damit. ich eine in einer Soyuz-Rakete zur Internationalen Weltraumstation fliegen kann.
Brána Iss.
Die Tore von Iss.
A použít ho, aby se rouhali na řece Iss.
Deine rechten Arme wollen das Medaillon stehlen, um größere Blasphemie am Ufer des Flusses Iss zu begehen.
Myslím že nás nevede do Iss.
Ich glaube, sie führt uns nicht zum Iss.
Brána Iss neexistuje.
John Carter von der Erde, es gibt keine Tore von Iss.
Dorazily do Iss. Trvalo jim to déle, než jsem předpokládal.
Hekkador, sie haben den Iss erreicht.
Pak se potkáme u řeky Iss.
Dann sehen wir uns am Fluss Iss.
ISS, tady Houston.
ISS für Houston.
ISS, zahajte nouzovou evakuaci.
ISS, Notevakuierung einleiten.
Ne! - Vidíte ISS?
Sehen Sie die ISS?
ISS je na sedmé hodině.
ISS liegt dann auf 7 Uhr.
Doktorka Stoneová a já jsme se rozhodli podniknout cestu k ISS. A použít jeden ze Sojuzů k návratu.
Dr. Stone und ich haben entschieden, uns zur ISS zu begeben, um eine ihrer Soyuz-Kapseln für den Wiedereintritt zu benutzen.
Dobrá zpráva je, že jsme pět minut od ISS a že vím, kde tam mají Rusové vodku.
Die gute ist, es sind nur noch 5 Minuten bis zur ISS und ich weiß, wo die Russen ihren Wodka verstecken.