Vár | va | Ar | výr

VAR němčina

prodejce VAR

Překlad VAR překlad

Jak z němčiny přeložit VAR?

VAR němčina » čeština

prodejce VAR

Var němčina » čeština

Vár
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

var čeština

Překlad VAR německy

Jak se německy řekne VAR?

var čeština » němčina

Wallung Sieden

Příklady VAR německy v příkladech

Jak přeložit VAR do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Přeložení do Saint-Tropez Var a jedna frčka navíc.
Mit sofortiger Wirkung versetzt, bei gleichzeitiger Beförderung.
Bezva, tenhle lekvar nevyžaduje ani dvojitý var.
Ok, dieser Trank muss nicht mal doppelt gekocht werden.
Jarede, když to studuju blíže, způsobují to tyhle var čísla.
Wenn ich mir das Papier genauer ansehe, dann fängt das Dilemma mit den Value-of-Risk-Zahlen unserer.
Mlynáři, sládci, míchači, oddělovači kalu, kluci sledující var, sledující filtrování a kluci na bedny.
Aber zum Glück für Sie, Gentlemen, kenne ich den Burschen. Der Kerl ist bekannt. Hier lang, kommen Sie.
A jak ji k nám rudé moře nese blíž, var se stupňuje. Měla jsem to vědět.
Und während sich ihr Schiff auf der düsteren See nähert, wird das Kochen stärker.
K Var Dohru.
Nach Var Dohr.
Musíš jít na sever. K Var Dohru.
Geht gen Norden, nach Var Dohr.
Var Dohr, severní pevnost.
Var Dohr, die Nordische Festung.
Ale Var Dohr je jen legenda.
Aber Var Dohr ist nur eine Legende.
Var Dohr je za tímto hřebenem.
Var Dohr ist jenseits dieser Bergkette.
Lykani zaútočili na pevnost Var Dohr.
Die Lykaner griffen die Festung Var Dohr an.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »