ex | le | lux | sex

lex čeština

Příklady lex portugalsky v příkladech

Jak přeložit lex do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Další transport povede Lex Kearny, ten nový major, který byl ke mně právě převelen.
Enviei o comandante Lex conduzir o transporte.
Včera v noci ke mně přišel Lex a říkal mi, že Jamieho nalezli.
Lex disse-me esta nova ontem à noite.
Jak se to Lex dozvěděl?
Como é que Lex o soube?
Vypadám jak Lex Luthor.
Pareço o Lex Luthor.
Moje armáda tu teď zanechá svou strašlivou stopu. Dura lex, sed lex.
Que o meu exército deixe sua terrível marca.
Moje armáda tu teď zanechá svou strašlivou stopu. Dura lex, sed lex.
Que o meu exército deixe sua terrível marca.
Lex 28. Lex 28.
Lamento, Sr. Ryder, mas o Sr. Garber já não está aqui.
Lex 28. Lex 28.
Lamento, Sr. Ryder, mas o Sr. Garber já não está aqui.
Tady Lex Luthor.
Fala Lex Luthor.
Na téhle straně. se ale rozprostírají tisíce hektarů bezcenné pouště, kterou momentálně vlastní společnost. Lex Luthor, a.s.
Tudo deste lado da linha. são centenas de quilómetros de deserto inútil, cujo dono por acaso. é a Lex Luthor lncorporated.
Marina Del Lex, Otisburg.
Marina del Lex, Otisburgo.
Co víc, Lex Luthor je bystrý.
Mais a mente mordaz de Lex Luthor.
Lex Luthor je fikaný.
A inteligência de Lex Luthor.
Lex Luthor je cestou ke kariéře.
A orientação profissional de Lex Luthor.