meteorolog čeština

Překlad meteorolog portugalsky

Jak se portugalsky řekne meteorolog?

meteorolog čeština » portugalština

meteorologista

Příklady meteorolog portugalsky v příkladech

Jak přeložit meteorolog do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Meteorolog.
É especialista de Transmissões.
Meteorolog má něco důležitého, pane.
O observador meteorológico tem qualquer coisa.
Sulu, náš kormidelník. A Carl Jaeger - meteorolog.
O Sr. Sulu, o nosso timoneiro, e Carl Jaeger, o meteorologista.
Meteorolog se nám to snažil pokazit.
O meteorologista queria estragar-nos o dia.
Myslím, že meteorolog je přepracovaný.
Acho que o meteorologista anda a trabalhar demais.
A meteorolog prověří tebe.
E o meteorologista estará pronto para consultar contigo.
Náš odborník meteorolog vás seznámí s místní předpovědí počasí.
O nosso meteorologista vai vos dar mais noticias no boletim meteorológico mais logo.
Jsem meteorolog!
Sou meteorologista!
Lízo, ten meteorolog je profík.
Lisa, o homem é um meteorologista profissional.
A co vy jste zač - meteorolog?
Você é algum meteorologista?
Meteorolog?
O meteorologista?
Sir August je vášnivý meteorolog.
O Sir August é um meteorologista fanático.
Radši zrychli, Sonny, meteorolog říká, že už přichází.
É melhor dobrares a aposta, Sonny, o meteorologista diz que está a vir.
I ten meteorolog se zcvoknul!
E o meteorologista também.

Možná hledáte...